Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Dane osobowe są chronione przez Farita sp z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:
   • Zakup z rejestracją – klient zakłada konto w sklepie Farita.sklep.pl Podczas rejestracji Klient proszony jest o wyrażenie zgody na dodanie swojego adresu email do listy klientów usługi newsletter. Dodanie adresu email do listy subskrypcji oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera informującego o najnowszych promocjach oraz nowych produktach. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe.
   • Zakup bez rejestracji – klient dokonuje jednorazowego zakupu, bez zakładania konta w sklepie Farita.pl Klient ma także prawo do dopisania się do listy klientów usługi newsletter.
  3. Administrator Danych Osobowych
   Administratorem Danych Osobowych jest Farita sp z o.o. z siedzibą przy ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze.

  4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
   1. Farita sp z o.o. przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:
    • adres email,
    • imię,
    • nazwisko,
    • adres zamieszkania,
    • nr telefonu,
    • adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
    • w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.
   2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia.
   3. Podstawą weryfikacji zarejestrowanego klienta w sklepie farita.pl. jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło klienta. Obowiązkiem klienta jest należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
   4. Dane osobowe klientów sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym sklepu za pomocą hasła i adresu email podanego w trakcie rejestracji. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.
   5. Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do Farita.pl na adres farita@farita.pl
   6. Farita sp z o.o. niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści emaila czy też w innym miejscu niż strona internetowa.
   7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  5. Cel przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień Klienta oraz w celu umożliwienia korzystania ze sklepu, jak również do wewnętrznych celów Farita sp z o.o. dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i klientów sklepu internetowego między innymi w celu podatkowym.
   2. W przypadku, gdy klient wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i sposób ich odwoływania
   1. Rejestrując się w sklepie Farita.pl klient proszony jest o wyrażenie zgody zgodnie z klauzulami zamieszczonymi poniżej:
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres email, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, nr telefonu,datę urodzenia, płeć przez Farita sp z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Roosvelta 118,w celu realizacji zamówień dokonanych w sklepie www.farita.sklep.pl w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości. Cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili.
  7. Dane zbierane automatycznie
   1. Pliki Cookie („ciasteczka”)
    Witryna farita.pl może wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.

    Pliki cookie wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów.

    Wykorzystywane pliki cookie mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.
    Pliki cookie nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.

    Witryna Farita.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

    Pliki tymczasowe

    Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.

    Pliki stałe

    - funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.

    - statystyczne - dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.

    - reklamowe - umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.

    - społecznościowe - umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.

    Blokowawanie plików cookie

    W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie lub usunąć stałe pliki cookie, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. Brak takiej blokady oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.
  8. Prawa osób, których dane są przetwarzane
   1. Zgodne z ustawą, każdy klient firmy Farita.sklep.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych.
  9. Przekazywanie danych osobowych
   1. Z chwilą złożenia zamówienia, klient wyraża zgodę na przekazanie:
    • danych osobowych niezbędnych do wysłania paczki, podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zamówienia tj. firmom dostarczającym zamówione towary (np. firmy kurierskie, Poczta Polska itp.) oraz innym podmiotom działającym na zlecenie farita.pl
    • danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi płatności online.
   2. Zmiany polityki prywatności
    1. Farita sp z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie.